top of page

P1005's Pictures

단편영화 '골목길 0번지 그림상담소'

Directer

강민구

 

Director of photography, D.I (Color Grading)

박천호

조연출

​지상아

동시녹음

김준수

미술

박소연

촬영부

박주환

연출부

박은빈

Cast

클리웅, 송유지, 권서진, 김로이, 임은조

-------------------------------------------------------------------------

Synopsis

흰 배경, 각각 저마다 사회적인 고민을 가진 4인의 사람들.

그들 앞으로 고민상담사가 등장한다. 4인의 내면 안의 고민들을

그림으로 형상화해 고민을 상담해준다.

2022.2월 촬영 및 제작 완료

 BRAW 5:1, MXF 4K DCI (4096 x 1716)

2.39:1,  BMPCC 6K
 

B001_01112109_C003.mxf_20220218_234151.339.png
B001_01112109_C003.mxf_20220218_234151.339
B001_01112106_C002.mxf_20220218_234207.587
B001_01112139_C013.mxf_20220218_234225.013
C002_05021848_C020.mxf_20220218_234119.604
C002_05021743_C011.mxf_20220218_234041.579
C002_05021622_C004.mxf_20220218_234016.890
B002_01112012_C026.mxf_20220218_234000.147
B002_01111834_C020.mxf_20220218_233942.547
B002_01111704_C009.mxf_20220218_233924.333
B002_01111609_C003.mxf_20220218_233906.923
A002_02231555_C027.mxf_20220218_233851.901
A002_02231407_C020.mxf_20220218_233830.755
A002_02231244_C010.mxf_20220218_233815.116
A002_02231159_C005.mxf_20220218_233754.154
C002_05022024_C025.mxf_20220218_234137.452
bottom of page